Ondernemende ambtenaren!
weblog Gemeenten zouden meer moeten stimuleren dat hun ambtenaren ook naast hun werk actief zijn, als ondernemer of vrijwilliger bijvoorbeeld, schrijven Kees Koning en Bert van Ravenhorst. Dit houdt ambtenaren gemotiveerd. Bovendien kun je als gemeente profiteren van de kennis en vaardigheden die ambtenaren elders hebben verworven.
Gemeenten hebben niet het imago, dat ze creatief en vernieuwend zijn. Ze hebben vooral het imago dat ze behoudend, degelijk en eigenlijk saai zijn en dat er ambtenaren werken met gunstige arbeidsvoorwaarden, korte werktijden en zeer lange dienstverbanden. Dit beeld komt niet meer overeen met de werkelijkheid. Gemeenten ontwikkelen zich steeds meer als moderne klantgerichte organisaties die vergelijkbaar zijn met het bedrijfsleven. Naast lange dienstverbanden komen ook steeds meer korte dienstverbanden en flexibele arbeidsontracten voor. Gemeenteambtenaren zijn net zo vernieuwend en creatief als werknemers in het bedrijfsleven.

Toch blijft het imago de gemeenten parten spelen, waardoor het lastig is nieuw personeel aan te trekken en te behouden. Zeker nu de gemeenten door de vergrijzing de komende jaren te maken krijgen met een grote vervangingsvraag is het nodig om het beeld van het werken van de gemeenten sterk te verbeteren. Een belangrijk punt waarop gemeenten zich moeten onderscheiden op de arbeidsmarkt zijn de relatief gunstige arbeidstijden: veel ambtenaren werken bij een volledige dienstbetrekking vier dagen van negen uur per week en hebben daarnaast een groot aantal vrije dagen. Dit geeft hun de gelegenheid zich ook buiten de dienstbetrekking verder te ontwikkelen. Veel gemeenteambtenaren nemen aan cursussen deel buiten het werk en zijn actief in het vrijwilligerswerk. Ook zijn zij naast het werk steeds vaker werkzaam als parttime ondernemer.

Gemeenten zouden hun ambtenaren veel meer moeten stimuleren om naast het werk actief te zijn. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, als vrijwilliger of bestuurder actief te zijn, etc. De kennis en praktijkervaring die zodoende wordt opgebouwd zou moeten worden  gewaardeerd met zogeheten EVC-procedures. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Daardoor kan de praktijkervaring die in maar ook buiten het werk is opgedaan beter herkend en erkend worden. Dat kan leiden tot verandering van functies binnen de gemeente en daardoor tot grotere mobiliteit.
door http://www.managementissues.com/ontwikkelingstools/ontwikkelingstools/gemeenten,_stimuleer_ondernemende_ambtenaren!_20070217423.


11-05-2012
ProCulture Agency is gevestigd te Utrecht en geregistreerd onder KvK nr 30215411

Teksten en foto's copyright © 2006-2007 ProCulture Agency
Webdesign en code copyright © 2006-2007 Morose Media
Alle rechten voorbehouden

sitemap   -   algemene voorwaarden   -   contact
Blijf op de hoogte en meld je nu aan op onze nieuwsbrief!